Antalya Online Olarak Sektörel Hedefler Nelerdir?

Başta küçük esnaf ve orta boy işletmeler olmak üzere, ticari kesimin bilgi edinmesine, ticaretine, pazar payına ve tanıtımına katkı sağlayan; En güncel konuların ve haberlerin paylaşıldığı, yol gösterici sitemiz, işletmeniz için bir kılavuz rolü üstlenmektedir. Antalya genelinde tüm sektörlere bilgilendirme destek hizmetleri bu alanda devam etmektedir. Günümüzde hızlı gelişen farklı pazarlama kavramları her geçen gün yenilikleri beraberinde getirmeye devam ediyor. Özellikle esnafımızın bu konulara ayak uydurması oldukça güç oluyor.

Günümüzün yoğunlaşan rekabet koşulları, kuruluş ve müşterileri arasında kurulan olumlu ilişkileri üstünlük sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çıkarmaktadır. Belki de sağlıklı ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kuruluşların tek önemli rekabet aracı olabilecektir. Teknolojik gelişmeler ve diğer uygulamalar çok kısa süre içerisinde taklit edilebilmekte ve bu durum rekabet üstünlüğünü uzun dönemde koruyamamaktadır. Kuruluşun, uzun ve zahmetli uğraşları sonucunda oluşturduğu müşteri ilişkilerinin ise taklit edilmesi zor ve maliyetli olabilmektedir. Bu durum gelecekte rekabetin yoğun bir biçimde müşteri ilişkileri üzerinde olacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Antalya Online Olarak Sektörel Hedefler Nelerdir?

Antalya sektörel iş dünyasında esnafın müşteri ve pazar oluşturma aşamalarında destek vererek iyi bir konuma gelmelerini sağlayacaktır. Düşüşe geçen kar marjları ile daralan piyasalardan iş almanın zorluğunun farkında olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Uzun araştırmalar sonucunda elde edilen verilere dayanılarak küçük esnafın zaman kazanmasına yardımcı olmak bizim işimiz diyor; Sizlere sunacağımız hizmet detaylarını bir bir sıralıyoruz. Elektronik iş yaşamında rakiplerinin önüne geçmek için bilgiye, esnek ve geniş kapsamlı bir erişim olanağıyla sahip olmak gerekiyor. Antalya’da Online oluşumunu sağlayan bileşenleri, iş ilişkileri oluşturmak ve zenginleştirmek için İnternet avantajını kullanmanızı sağlıyor.

Böylece kişiselleştirilmiş, kesin ve gerçek zamanlı bilgiyi rekabette sizi farklılaştıran bir etken olarak kullanabilirsiniz. Güvenlik, performans, ölçülebilirliği garanti ederken ve küresel pazarlarla bütünleşmeyi sağlarken, birebir ilişkiler için uzun dönemli İnternet stratejileri geliştirmeyi; Üreticiler için ise hızlı bir şekilde pazara girmek, bugünkü rekabet koşullarında pazarda kalma imkanı sağlıyoruz.

Misyonumuz; Kuruluşların, iş yapış şekillerini İnternet’e taşımaları için gerekli platformu sağlamak; İhtiyaçlara göre şekillenen esnek çözümler üretmek, elektronik pazarın getirdiği avantajları Yurt içi şirketleriyle paylaşmak. Kobilerin, yerli ve yabancı piyasalara düşük maliyetlerle ve uygun sürede girerek, başarılı çalışmalarını büyütmelerine yardımcı olmak.

Piyasalar hakkındaki bilgi ve tecrübemizi, kobilerin kendi ürünleri, hizmetleri ve amaçları konusundaki bilinci ile birleştirerek; Başarılı bir stratejiyi geliştirip uygulayacak ekibimizin desteğiyle gerçekleştirmekteyiz.

Farkımız; Sınırsız pazarlama fikirleri ve deneyimiyle kuruluşları İnternet’e taşıyacak gerekli hizmetleri sunmaktadır. Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması konusunda danışmanlıktan uygulamaya kadar her aşamada hizmet verir; Hedefi iç ve dış satışınızı (ihracatınızı) geliştirmek ve arttırmaktır.

Hedefimiz: İnternet Tabanlı Bilişim Teknolojileri yardımıyla geliştirmekte olduğumuz elektronik ticaret sistemlerimizi uluslararası platformlara ihraç etmek ve rakiplerimizle rekabet avantajlarımızı üreticilerimizle paylaşmak, ülkemize katkı sağlayacaktır görüşündeyiz.

Antalya Online Olarak Sektörel Hedefler Nedir?